آخرين اخبار ايران وجهان
error.
يادداشت سردبير
گزيده هاي اخبار خارجي
ترجمه اين سايت به زبانهاي جهان

10348   1274
تاریخ انتشار: 1394/11/15 09:05
ايران داغ
همه نمونه داستانی در باره طریقه آشنایی زوج‌ها شنیده بودیم به جز اینکه شرط‌بندی مبنای تشکیل یک زندگی قرار بگیرد.
 همه ما بارها از پدر و مادرمان در مورد نحوه آشنایی و ازدواجشان سؤال پرسیده‌ایم که در بیشتر موارد با این جواب "سنتی ازدواج کردیم" مواجه شده‌ایم، سبک و نوع ازدواج‌های والدین ما و حتی والدین آنها بیشتر به شیوه سنتی بوده است که خانواده پسر از قبل با سلیقه خود دختری را مدنظر می‌گرفتند و صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را خود والدین می‌گرفتند به قولی خودشان می‌بریدند و می‌‌دوختند.