آخرين اخبار ايران وجهان
error.
يادداشت سردبير
گزيده هاي اخبار خارجي
ترجمه اين سايت به زبانهاي جهان

10333   1398
تاریخ انتشار: 1394/11/11 20:37
ايران داغ

مردی برای رسیدن به زن مورد علاقه‌اش، نقشه قتل شوهر او را طراحی و اجرا کرد تا سرنوشتش را با چوبه دار گره بزند.